Przymus bezpośredni. Zagadnienia prawne i praktyczne

Miejsce
Warszawa
Termin
21 września 2022
Czas trwania
10:00 - 15:00
Cena
489/439 zł
Zapisz się na szkolenie

Proponowane szkolenie realizujemy również w formie stacjonarnej, na zlecenie instytucji w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie zastosowanie przymusu bezpośredniego. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie procedura unieruchomienia pacjenta, przepisy prawne oraz zagadnienia praktyczne.
Szkolenie możemy zorganizować w formule zamkniętej dla Państwa Instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Przymus bezpośredni, jako forma ingerowania w szeroko pojętą wolność, jest obwarowany wieloma przepisami, które pozwalają (lub nie), na jego zastosowanie. Złamanie prawa w tej delikatnej materii może narazić na szkody zarówno ZOZ jak też osobę zlecającą jego zastosowanie. Zgodnie z zapisami artykułu 18 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każda osoba, w jakikolwiek sposób zaangażowana w proces unieruchamiania pacjenta, powinna być przeszkolona w zakresie przepisów prawa i aspektów medycznych tej procedury. Odpowiedzialni za szkolenie pracowników etatowych pozostają kierownicy (dyrektorzy), a w przypadku samozatrudnienia „kontraktobiorcy”, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną z aktualnymi przepisami dotyczącymi stosowania i dokumentowania stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób agresywnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne stosowania przymusu bezpośredniego przez personel medyczny.
2. Przymus bezpośredni w placówkach medycznych innych niż psychiatryczne.
3. Dokumentacja sporządzana przy stosowaniu przymusu bezpośredniego i zasady jej uzupełniania.
4. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania przymusu bezpośredniego.
5. Rodzaje przymusu bezpośredniego według przepisów prawa i wskazania do ich stosowania.
6. Możliwe powikłania somatyczne poszczególnych form przymusu bezpośredniego.
7. Przebieg unieruchomienia i stosowania przymusu.
8. Praktyczna demonstracja stosowania środków przymusu bezpośredniego i instruktaż dotyczący używanego sprzętu.
9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy służby zdrowia, w tym lekarze psychiatrzy, lekarze i pielęgniarki szpitali, domów opieki, zakładów opiekuńczo leczniczych, hospicjów, a także lekarze i pielęgniarki innych podmiotów leczniczych, w których może nastąpić konieczność zastosowania przymusu bezpośredniego, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego i ratownicy medyczni zatrudnieni w różnych placówkach medycznych, a stosujący przymus bezpośredni, kierownicy i dyrektorzy placówek medycznych, na których zgodnie z ustawą ciąży obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista psychiatra, kierownik oddziałów psychiatrycznego i psychogeriatrycznego w SPZOZ Janów lubelski, pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant psychiatra w SPSK Nr 4 w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, autor i współautor ponad 140 pozycji fachowego piśmiennictwa z zakresu anatomii, psychiatrii i farmakoterapii oraz artykułów w periodykach medycznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Warszawa
AS BUD

As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe; al. Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

Koordynatorzy
Agnieszka Klimowicz
Agnieszka Klimowicz
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Warszawa, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Cena 489,00 zł netto PLN.
W przypadku zgłoszenia do 7 września cena wynosi 439,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 września 2022 r.