Zlecanie zadań publicznych przez jst w 2021 roku z uwzględnieniem ograniczeń i obostrzeń wynikających z pandemii

Miejsce
Internet
Termin
28 kwietnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
279 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Trwający w Polsce stan epidemii utrudnia organizacjom pozarządowym realizację zadań zleconych przez jst. Ich zlecanie przez samorządy również stanowi w tym czasie spore wyzwanie. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo praktyczne porady na temat zapisów ogłoszeń konkursowych, umożliwiających realizację zaplanowanych działań przez organizacje pozarządowe, a także sprawne rozliczenie tych zadań, w szczególności w dobie zagrożenia epidemicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących możliwych zapisów w ogłoszeniu konkursowym, uelastyczniających proces realizacji zadań przez NGO i wydatkowania środków pochodzących z dotacji, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju/ regionie.
 • Zwrócenie uwagi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu zlecania zadań publicznych, zarówno z punktu widzenia jst, jak i organizacji pozarządowych.
 • Analiza wszystkich 33 zadań publicznych, wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pod kątem możliwych zapisów w ogłoszeniu konkursowym i w umowie, w celu ustrzeżenia się od potencjalnych zagrożeń prowadzących do niezrealizowania zadania czy nierozliczenia dotacji.
 • Zdobycie podpowiedzi na temat bieżącego monitoringu, a także kontroli zadania publicznego.
 • Możliwość konsultacji aktualnych problemów dotyczących rozliczania dotacji i kontroli zadań, w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz  błędów w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Jakich zadań nie należy zlecać w czasie pandemii?
 2. Jakie działania można wdrożyć, w celu skutecznej realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową w dobie pandemii?
 3. Obowiązki, jakie jst może narzucić na realizatora zadania, w kontekście potencjalnych ograniczeń.
 4. Monitoring zadania publicznego - jakie narzędzia i rozwiązania stosować w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń?
 5. Kontrola zadania publicznego – sprawozdanie z zadania, a osiągnięcie założonych rezultatów i celów.
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Teoretyk i praktyk. W świecie III sektora od 2003 r. Z jednostkami samorządu terytorialnego współpracuje od 2006 r. Koordynator m.in. projektów edukacyjnych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, przedsiębiorczości. Ekspert oceny wniosków m.in. w FIO, PO KL 2007-2013, a także w zakresie wdrożeń w jst dokumentów strategicznych, zarządzeń, rozporządzeń i innych. Pomysłodawca wielu przedsięwzięć i projektów z zakresu realizacji zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 279 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 26 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.