Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Miejsce
Internet
Termin
27 kwietnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
315 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione zasady postępowania z dokumentacją projektów unijnych w świetle regulacji europejskich i polskich na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, okresie jej przechowywania, sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych,
  • Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
  • Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum.

Istnieje możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych.

2, Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji.

3. Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych.

4. Wartość archiwalna dokumentacji projektów unijnych:

  • kwalifikacja,
  •  okresy przechowywania,
  • sposób ich prawidłowego liczenia).

5. Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw w zakresie obsługi projektów unijnych w systemie tradycyjnym i w systemie EZD.

6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

7. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych:

  • porządkowanie,
  • ewidencjonowanie,
  • przekazywanie do archiwum.

8. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za archiwizację dokumentacji oraz postępowanie z dokumentacją projektów unijnych w wersji papierowej i elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 22 kwietnia 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.