Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Miejsce
Internet
Termin
28 kwietnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
279 zł
Ważne informacje o szkoleniu

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadzący w praktyczny sposób przedstawi jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej prowadzący wskaże jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie oraz dokonać podziału środków pomiędzy szkoły, a także podpowie jak należycie przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
 • Zaprezentowanie sprawnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Przygotowanie uczestników do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – jak przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego?
 • Wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
 • Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadzący wskaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.
 • Przedstawienie co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące i wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli, itp.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przeznaczenia środków naliczonych w subwencji na ucznia niepełnosprawnego.
 • Omówienie zasad postępowania w przypadku zmiany liczby uczniów w ciągu roku, a także wpływu wysokości środków na kształcenie specjalne ponoszonych w placówkach samorządowych na wysokość dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niesamorządowym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem w celu uniknięcia błędów i  nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na kształcenie specjalne.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przykłady rozwiązań -warsztaty.
4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe- podejście praktyczne:

 • co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
 • jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków?
 • jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad?
 • jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów?
 • wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, 
 • wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.

5. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
7. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
8. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
9. Subwencja na kształcenie specjalne, jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
10. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd brać środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów?
12. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – jakie są zależności?
13. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
14. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek. Jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy?
15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Wioleta Szestowicka
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 307 01 30
wszestowicka@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 30 70 569
alipinska@frdl.bialystok.pl
Monika Rogińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
mroginska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 279 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 26 kwietnia 2021 r.
UWAGA
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.