• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs Specjalista ds. finansów publicznych

Miejsce
Internet
Termin
24 września - 08 października 2024
Czas trwania
09:00 - 14:30
Cena
1250 zł
Zapisz się na szkolenie

24 - 25 września, 
7- 8 października 2024 r.
Przy zgłoszeniu do dnia 3 września 2024 r. cena wynosi 1190 zł PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na IV edycję 4 dniowego kursu, przeznaczonego dla osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo-księgowych.

Program kursu został opracowany tak, aby pozwolił uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i właściwie przygotować się do wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów dotyczących gospodarki finansowej i zasad funkcjonowania rachunkowości budżetowej w administracji samorządowej.

Podczas kursu ekspert, praktyk w zakresie finansów publicznych, w sposób jasny i przejrzysty omówi najistotniejsze kwestie związane ze stosowaniem przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.

Uczestnicy poprzednich edycji kursu podsumowali zajęcia:

  • „Prowadzący rewelacyjnie przekazuje wiedzę. Zrozumiale i podaje dużo przykładów.”
  • „Brawo, wykładowca - widać pasjonata zawodu. Polecam tylko takie szkolenia, z takimi fachowcami.”
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu księgowania operacji związanych ze środkami trwałymi, środkami pieniężnymi, rozrachunkami, przychodami i kosztami.
  • Poznanie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.
  • Wyjaśnienie istotnych kwestii dotyczących ewidencji wybranych operacji gospodarczych w jednostkach sektora finansów publicznych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych.
  • Poznanie zagadnień dotyczących stosowania przepisów oraz praktycznych rozwiązań, które mogą pojawić się w bieżącej pracy.
  • Otrzymanie wykazu dokumentów, zawierającego wzory: księgowań dla typowych operacji gospodarczych, sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, mapowanie bilansów, zadań do samodzielnego wykonania, operacji księgowych itp.
  • Kurs będzie prowadzony w systemie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.
  • Zajęcia zakończą się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę uczestników.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I. 24.09.2024 r.
1. Generalne zasady rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej:
• Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości: aktywa i pasywa, konto księgowe, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, prezentacja danych w bilansie, księgowanie typowych operacji na kontach aktywnych, pasywnych i wynikowych.
• Ustawa o rachunkowości i przepisy szczególne – prezentacja przepisów prawnych, regulujących tematykę prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych.
2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
• Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Zasady wyceny.
• Klasyfikacja składników majątku.
• Ćwiczenia praktyczne z księgowania operacji związanych z majątkiem.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jst, jednostek budżetowych, kandydaci na księgowych i wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2009 r. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów". Od 2016 r. doradca podatkowy. Laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Renata Bąk
koordynator ds. szkoleń
tel. 606 894 320
renata.bak@okst.pl
Katarzyna Nowak
Kierownik działu sprzedaży
tel. 32 253 63 77
katarzyna.nowak@okst.pl
Anna Rawza
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 253 84 09
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 1250 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do dnia 3 września 2024 r. cena wynosi 1190 zł PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września 2024 r.