Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem zmian

Ważne informacje o szkoleniu

Intensywne, przekrojowe szkolenie z zasiłków ma na celu podniesienie kompetencji uczestników z zakresu rozliczania zasiłków pracowniczych. Podczas zajęć wykładowczyni skupi się między innymi na najnowszych zmianach prawnych dotyczących zasiłków, a także szczegółowo omówi problematykę kwarantanny, izolacji, zasiłków chorobowych . Szkolenie, którego główną tematyką są zasiłki i świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest prowadzone przez wykładowcę praktyka.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kontekście nowych przepisów covidowych. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
  1. Świadczenia chorobowe a okresy wypłaty.
  2. Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
  3. Okres wyczekiwania i wyjątki od reguły.
  4. Sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
  5. Aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.
  6. Kontrola wykorzystywania zwolnień.
  7. Wysokość świadczeń chorobowych.
  8. Świadczenia w wysokości 100%.
  9. Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika.
  10. Przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku.
  11. Okres zasiłkowy.
  12. Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne:
  1. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
  2. Okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.
  3. Wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji.
  4. Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
  5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
 3. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego..
  1. Wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku.
  2. Przypadki, w których świadczenia nie przysługują.
  3. Dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy.
  4. Dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
 4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
  1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
  2. Zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
  3. Zasiłek za okres "podstawowy", "dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego.
  4. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
  5. Wymiary urlopów i warunki ich udzielania.
  6. Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.
  7. Korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego.
  8. Możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
  9. Możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
  10. Podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
  11. Obniżanie wysokości zasiłku.
  12. Zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego.
  13. Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  14. Wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem.
  15. Okresu pobierania zasiłku.
  16. Wyrównanie zasiłku do 100%.
  17. Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
  18. Przekazywanie wypłaty do ZUS.
  19. Zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
  20. Zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka.
  21. Zasiłek macierzyński dla ojca, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
  22. Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
  23. Likwidacja urlopów dodatkowych.
  24. Możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”.
  25. Wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy.
  26. Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
 5. Zasiłek opiekuńczy:
  1. Krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
  2. Wysokość zasiłku i okres wypłaty.
  3. Limity wypłaty.
  4. Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego.
  5. Opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym.
  6. Przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
  7. Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
 6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
  1. Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana.
  2. Uzupełnianie wynagrodzenia.
  3. Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
  4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
  5. Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
  6. Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
  7. Zmiana wymiaru czasu pracy.
  8. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 7. Pytania. Dyskusja. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń