Zasady odliczania podatku VAT w 100%, częściowe odliczenie proporcją (WSS) oraz preproporcją (PP) z uwzględnieniem wyników kontroli NIK oraz interpretacji MF

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2020 r. obfitował w wiele informacji i uszegółowień ze strony Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli. Wskazane zalecenia NIK i Interpretacje MF powodują, że podatnik powinien inaczej spojrzeć na zasady odliczenia podatku VAT. Dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem w ustawie VAT. Jednak w związku z dbałością o dochody samorząd powinien dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń. Zaniechanie odliczeń to jeden z elementów, które może kwestionować NIK w trakcie kontroli. Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu prawidłowego odliczania podatku VAT oraz wyliczenia proporcji i preproporcji, które usystematyzuje wiedzę w tym zakresie i odpowie na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć proporcje oraz preproporcje. Od jakich wydatków dokonywać odliczenia na wprost (100%) a od jakich wskaźnikami. Kiedy można stosować przepisy ustawy a kiedy rozporządzenia w zakresie częściowego prawa do odliczenia?
• Wskazanie prawidłowego podejścia do odliczeń podatku VAT i związaną z tym dbałość o dochody samorządów.
• Pozyskanie wiedzy jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP.
• Udział w szkoleniu może przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT naliczonego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT z uwzględnieniem raportu NIK. 
2. Odliczenia podatku VAT:

a) Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony):
• Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
• Wyłączenia z prawa do odliczenia.
• Terminy ustawowe odliczenia.
• Zakupy, od których przysługuje pełne prawo do odliczenia - przykłady.
b) Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h:
• Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
• Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA i wyrokami TSUE/rozporządzeniem.
• Zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia – przykłady.
c) Odliczenie podatku VAT od pozostałych nabyć, środków trwałych, środków transportu, inwestycji wodnokanalizacyjnych, OZE, termomodernizacji i innych - przykłady.
3. Korekty odliczeń w przypadku niedokonywania odliczeń lub niepełnego odliczania – jak dokonać korekty w trakcie roku oraz po jego zakończeniu.
4. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń