Od wielu lat trwają nieustanne dyskusje pomiędzy samorządami a rządem na temat wysokości subwencji oświatowej w kontekście ponoszonych przez samorządy wydatków na zadania z zakresu oświaty. Z przeprowadzonych badań wynika, że w każdym kolejnym roku maleje znaczenie subwencji oświatowej jako źródła finansowania oświaty.

Jak wygląda poziom luki finansowej w oświacie, i jakie zmiany są konieczne w całym systemie dochodów JST przedstawia w swojej analizie ekspert FRDL Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnica.

Zapraszamy do zapoznania się z całą ANALIZĄ (plik w formacie pdf)