W nowej analizie Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL Janusz Sepioł, były Marszałek Małopolski i Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pisze o osłabieniu roli samorządu regionalnego i o tym jak je przełamać w perspektywie zbliżającego się przesilenia politycznego oraz nowych wyzwań cywilizacyjnych.
 
„Nie ma nic złego w tym, że instytucje państwa, różne elementy jego politycznego i administracyjnego ustroju podlegają nieustannie krytycznej refleksji i kolejnym reformom. Wręcz przeciwnie, podejmowanie trudu zmian świadczy o żywotności systemu. Zdarzają się jednak historyczne momenty – lubimy nazywać je kryzysami – gdy potrzeba jakichś zmian jawi się z zupełną oczywistością albo wyczuwamy, że ilość i jakość dotychczasowych, zadawałoby się drobnych i mało znaczących zmian sprawia, iż potrzebna jest nowa wizja, jakaś radykalna odnowa. Zmiana, która musi być osadzona w nowym paradygmacie myślenia, w nowej, pozytywnej utopii. To taka sytuacja „ na zakręcie”, za którym jeszcze nie wiadomo dokładnie co się kryje, ale który  nieodwołalnie trzeba pokonać, jeśli mamy iść dalej. Kryzys i nadużycie wielu instytucji naszego państwa w ostatnich latach stały się ewidentne. Wiele aspektów jego funkcjonowania wymaga przemyślenia od podstaw. Jednym z filarów ustroju każdego państwa, zwłaszcza państwa większego, jest jego struktura regionalna - poziom zarządzania bezpośrednio poniżej rządu centralnego. W naszym ustroju tworzą go samorządy regionalne. Toteż w refleksji nad przyszłością wymagającego odnowy polskiego państwa pytania, jaka jest kondycja regionów, co im zagraża, jakim wyzwaniom powinny sprostać i jak w związku z tym powinny się zmienić, są niezwykle istotne. Oto kilka prób odpowiedzi”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z całą ANALIZĄ (plik w formacie pdf)