Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku.

Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści – aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który przez 25 lat był prezesem Fundacji. Profesor zmarł 12 lutego 2015 r. Obecnie Przewodniczącym Rady Fundatorów jest sędzia Jerzy Stępień.