W tym roku w województwie podlaskim, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku zrealizowaliśmy drugą edycję Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. 

Wyniki Rankingu zostały przedstawione podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 24 listopada 2022 r.  w Goniądzu podczas 39 Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Pełne wyniki rankingu załączone są na końcu strony.

Relacja Kurier Porannyzobacz
Relacja TVP3 Białystok - zobacz
Wydarzenie na naszym FB - zobacz

W drugiej edycji Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2022 w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Kategoria: Lider Województwa

 • 1. Miasto Wysokie Mazowieckie (gmina miejska)
 • 2. Mielnik (gmina wiejska)
 • 3. Miasto Sejny (gmina miejska)

Kategoria: Gminy Miejskie

 • 1. Miasto Wysokie Mazowieckie
 • 2. Miasto Sejny
 • 3. Miasto Brańsk

Kategoria: Gminy Wiejskie

 • 1. Mielnik
 • 2. Suwałki
 • 3. Juchnowiec Kościelny

Kategoria: Gminy Miejsko-wiejskie

 • 1. Choroszcz 
 • 2. Wasilków
 • 3. Supraśl

Kategoria: Gminy o liczbie mieszkańców poniżej 3000

 • 1. Mielnik (gmina wiejska)
 • 2. Białowieża (gmina wiejska)
 • 3. Płaska (gmina wiejska)

Kategoria: Gminy o liczbie mieszkańców od 3000 do 4500

 • 1. Miasto Brańsk (gmina miejska)
 • 2. Puńsk (gmina wiejska)
 • 3. Narewka (gmina wiejska)

Patronaty środowiskowe:

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki


Patronat merytoryczny:

Patronaty Medialne: