Problem zwierząt wolno żyjących wkraczających na tereny zurbanizowane jest od lat dolegliwy dla mieszkańców wielu gmin w Polsce. Niejednokrotnie przyczynia się on do powstawania strat materialnych w mieniu lub płodach rolnych, a także obniża poziom bezpieczeństwa obywateli, bądź powoduje wręcz zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

Tematykę tę omawia dr Tomasz Wierzbica, praktyk i wieloletni pracownik samorządowy. Zaproponowana przez niego analiza obejmuje omówienie zadań i roli poszczególnych organów, w tym każdego z trzech szczebli samorządu, lekarza weterynarii, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka: Policji, straży gminnej (miejskiej) oraz innych podmiotów posiadających broń palną.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.