Czy Polki i Polacy uważają, że mają wpływ na sprawy swojej gminy czy miasta? Jak oceniają działania podejmowane przez samorządy? W jakim stopniu angażują się w działalność publiczną? Komu najmniej, a komu najbardziej ufają? To tylko niektóre z pytań zadanych podczas badań sondażowych przeprowadzonych na zlecenie FRDL.Badania wykonano metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na próbie 4 tys. respondentek i respondentów. Sondaż był jednym z etapów procesu badawczego, którego dokładny opis można znaleźć w naszej najnowszej publikacji „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych”. Prezentujemy tekst dr hab. Joanny Koniecznej-Szałamatin, który stanowi rozdział tej książki.