• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ukazujące się co miesiąc OPINIE I KOMENTARZE FRDL są eksperckim komentarzem do bieżących wydarzeń, istotnych dla środowiska samorządowego. Nie stronią od wyrażania subiektywnych ocen i prezentowane są w krótkiej, publicystycznej formie.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas opublikowanymi OPINIAMI I KOMENTARZAMI (pliki w formacie PDF):