W polskim porządku prawnym nie istnieje forma spółki komunalnej. Za taką zwykło się uważać przedsiębiorstwo, którego majątek należy w całości lub w przeważającej części do własności samorządu terytorialnego. O utworzeniu takiej spółki decyduje (w formie uchwały) organ stanowiący samorządu (rada, sejmik). W praktyce, zwykle projektodawcą takiego przedsięwzięcia jest organ wykonawczy, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

Nad problemem coraz bardziej powszechnego zakładania kolejnych spółek przez spółki komunalne pochyla się dr Zofia Dolewka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka wskazuje, że nowa spółka i zarządzanie odchodzące od kategorii dobra publicznego, tworzy realne niebezpieczeństwo na trzech płaszczyznach:

  • zawłaszczenia majątku spółki przez grupy interesu leżące poza strukturami samorządu;
  • nieracjonalnego systemu wykonywania zadań własnych;
  • pokrywania niedoborów finansowych przez budżet samorządu.

Zachęcamy do zapoznania się z jej analizą