Problematyka dotycząca pozwoleń na korzystanie ze środowiska jest niezwykle szeroką płaszczyzną normatywną.

Na łamach swojego opracowania dr Mariusz Paradowski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie omawia najistotniejsze regulacje prawne wpisujące się w obszar decyzji administracyjnych, dotyczących wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód i zmieni, wytwarzania odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych.

Analizując wskazane przepisy, autor wyjaśnia skomplikowane regulacje ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy – Prawo wodne, a także rozporządzeń wykonawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z całym opracowaniem.