Zgodnie z kategoryzacją lokalnej autonomii podatkowej opracowaną przez OECD, Węgry należą do grupy krajów mających stosunkowo dużą swobodę w zakresie opodatkowania w gminach. 

W krajach OECD średnio 41% dochodów podatkowych gmin pochodzi właśnie z tej grupy podatków, a gminy są uprawnione do nakładania podatków w ramach regulowanych minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych. 

Na Węgrzech wskaźnik ten wynosi 96% ze względu na dominację podatku od działalności gospodarczej.

Na temat stosowania i nadużywania lokalnego podatku od działalności gospodarczej na Węgrzech pisze Gábor Péteri, węgierski ekspert w zakresie finansów publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z jego tekstem.