Choć panele obywatelskie w Polsce są nowością, to pierwsze doświadczenia samorządy miejskie mają już za sobą. Trzykrotnie wykorzystano tę deliberatywną mini-publikę w Gdańsku (2016, 2017 i 2018), raz w Lublinie (2018). W ich ślady poszły następnie Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa i Łódź.

Te ważne impulsy dały początek praktyce, która po woli utrwala się w polskich miastach, promując nową metodę deliberatywnego współrządzenia.

  • Co łączy polskie panele obywatelskie?
  • Czy mogą stanowić „funkcjonalną rekompensatę” za zbyt niską legitymację demokracji wyborczej, starając generować tę legitymizację „lokalnie”?
  • Czy staną się w przyszłości standardowym narzędziem wspólnego rządzenia, czy ich rola pozostanie marginalna?

Na temat polskich doświadczeń z panelami obywatelskimi pisze dr Joanna Podgórska-Rykała z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.