Rosnący kryzys demokracji przedstawicielskiej i związane z nim niezadowolenie obywateli pobudziło innowacyjne myślenie o demokracji.

W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawił się szeroki wachlarz demokratycznych innowacji, które mają na celu zwiększenie zaangażowania „zwykłych ludzi” w politykę, łącząc bezpośrednie masowe uczestnictwo z pogłębionym dialogiem na temat pilnych kwestii polityki publicznej.

Innowacje szybko rozprzestrzeniają się terytorialnie, stają się coraz bardziej zinstytucjonalizowane i dostosowane do konkretnych kontekstów politycznych, kulturowych i społecznych.

Na uwagę zasługują szczególnie tzw. mini-publiki, będące forami debaty na małą skalę. Na podstawie przykładów z Kanady, Irlandii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Francji, UK i Włoch, dr Joanna Podgórska-Rykała przybliża ich ideę i wyjaśnia potencjał. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.