Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Partner: Główny Urząd Statystyczny w Białymstoku

 

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Odpowie między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, czy mieszkańcom Województwa Podlaskiego żyje się coraz lepiej.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu, na podstawie wyników powstaną artykuły i analizy podsumowujące, które szczególnie w dłuższej perspektywie pokażą trendy w rozwoju gmin naszego regionu.

Gminy nagradzamy w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie.

Patronaty środowiskowe:

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

Patronaty Medialne:

Polskie Radio Białystok

TVP 3 Białystok

Serwis Administracyjno-Samorządowy

Gazeta Współczesna 

Patronat merytoryczny

Aesco group

o4b

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego- pobierz

Metodologia-pobierz

WYNIKI Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego- pobierz