Trwa VI edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Do 31 października br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia!

Jednym z najważniejszych zadań, powierzonych gminom w ustawie samorządowej, jest troska o ład przestrzenny polskich miast, miasteczek i osiedli. Dla Jerzego Regulskiego – urbanisty, inicjatora odbudowy samorządów lokalnych w Polsce i współtwórcy tej ustawy – te zapisy były niezwykle ważne. Jak pisał jeszcze w latach 80., „kierowanie rozwojem miasta wymaga aktywnej polityki władz lokalnych, a tym samym planów ich działania”.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego wspiera tę aktywność. Wyróżnia te osoby i inicjatywy, które działają na rzecz wartości bliskich jej Patronowi – kreują ład przestrzenny (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju) oraz wzmacniają w tym zakresie polskie samorządy. Nagroda promuje m.in. projekty urbanistyczne rozwiązujące lokalne problemy, koncepcje społeczne rozwijające samorządność, publikacje poszerzające wiedzę o ładzie przestrzennym, inicjatywy lokalne promujące zrównoważony rozwój.

Wyróżnienie zostało ustanowione w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

W tym roku odbędzie się już VI edycja Nagrody. Projekty, realizacje, kandydatów czy kandydatki do  nagrody zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w kategorii „wzmacnianie samorządności terytorialnej” oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii „kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” bądź inne instytucje za ich pośrednictwem.

Laureatów spośród zgłoszeń wybierze Kapituła powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Więcej o Nagrodzie można przeczytać na stronie: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl