Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/ka ds. projektów.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego to największa sieciowa organizacja pozarządowa, wspierająca rozwój samorządności w Polsce. Projekty prowadzone przez naszą Fundację mają za zadanie kształtować społeczeństwo obywatelskie, promować wartości demokratyczne, kształcić pracowników samorządowych w Polsce i za granicą, wspierać przemiany ustrojowe w krajach, które przechodzą transformację. W ubiegłym roku FRDL zrealizowała prawie 50 projektów, w tym 7 międzynarodowych. 

Obecnie do naszego zespołu szukamy osoby, która ma doświadczenie w prowadzeniu projektów, pozyskiwaniu funduszy i realizacji przedsięwzięć społecznych. Na stanowisku specjalisty/specjalistki ds. projektów do Twoich zadań będą należały:

Zadania wykonywane w ramach stanowiska:

Koordynacja merytoryczno-finansowa projektu:

 • prawidłowe prowadzenie projektów realizowanych przez biuro zarządu FRDL zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i budżetem
 • organizacja zadań projektu oraz form wsparcia w nim określonych, nadzór nad pracą wykonawców,
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej i sprawozdawczej,
 • rekrutacja uczestników do projektu,
 • współpraca z działem księgowym i kadrowym w celu właściwej realizacji zadań, zgodnie ze standardami stosowanymi w Fundacji,
 • współpraca z Instytucjami Zarządzającymi/Pośredniczącymi oraz uczestnikami projektu.

Udział w działaniach fundraisingowych:

 • śledzenie ogłoszeń konkursowych na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym oraz praca w zespole przygotowującym wnioski o dofinansowanie;
 • zapewnienie obiegu informacji o możliwościach finansowania działalności statutowej Fundacji: zbieranie danych, analizowanie i systematyczne upowszechnianie

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów wspófinansowanych ze środków norweskich i/lub unijnych, w tym doświadczenie w pracy z dokumentacją projektową (tworzenie umów, wniosków o płatność, postępowań na zamówienia w oparciu o określone tryby) oraz z systemami obsługi wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych,
 • znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów

Mile widziane:

 • doświadczenie we współpracy/pracy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

Oferujemy:

 • stabilną pracę w organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju i realizowania ciekawych projektów.

Docelowo miejscem pracy będzie biuro Fundacji w Warszawie, w okresie zagrożenia epidemicznego oferujemy pracę częściowo zdalną.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@frdl.org.plW treści wiadomości prosimy podać proponowaną kwotą wynagrodzenia (brutto).
 

Na aplikacje czekamy do 31 października 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej zgody:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Specjalista/ka ds. projektów

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W załączeniu do ogłoszenia znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.