Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. Rozporządzenie MRPiPS z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Cele i korzyści
  • przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne;
  • przedstawienie i omówienie nowych elementów regulacji;
  • omówienie problematyki stosowania przepisów w sytuacji związanej z członkostwem w UE.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawa prawna: ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; rozporządzenie MRPiPS z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - art. 33 ust.1-2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych. Ekspert polskiego i międzynarodowego prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego. Specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej. Doradca rynku pracy. Uczestnik wielu projektów polskich i międzynarodowych dotyczących zagadnień zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu (w tym: ILO, PHARE, SPO RZL, PO KL). Uczestnik prac m.in. nad Konwencją № 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy o prywatnych agencjach zatrudnienia. Negocjator układów zbiorowych pracy (z uprawnieniami Związków Pracodawców Królestwa Holandii).Praktyk, trener (z licencją MPiPS oraz MOP) i wykładowca akademicki z ponad 25-letnim doświadczeniem. Przeprowadził ponad 2.500 szkoleń dla PSZ, organów administracji, pracodawców oraz innych podmiotów. Były pracownik PSZ, z praktyką w urzędach pracy Królestwa Holandii. Koordynator i gł. trener drugiej edycji szkoleń dla organizatorów szkoleń i trenerów PSZ z ramienia Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Były koordynator regionalnego ośrodka szkoleniowego Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Doradca oraz konsultant (były i obecny) m.in: b. Krajowego Urzędu Pracy, MPiPS, b. Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Gdańskiego Związku Pracodawców, organów administracji. Autor kilkunastu książek, komentarzy i podręczników oraz ponad 100 artykułów dotyczących zagadnień z zakresu prawa, przeciwdziałania bezrobociu oraz funkcjonowania służb zatrudnienia. Stały współpracownik wielu polskich i zagranicznych (m.in. Holandia, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Włochy) instytucji doradczych i konsultingowych.

zwiń
rozwiń