Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego

 

Przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od maja 2005 roku działa Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego, skupiające sekretarzy gmin i powiatów z terenu województwa podlaskiego. Deklarację udziału  w pracach Forum potwierdziło 62 sekretarzy.

Forum działające przy naszym Ośrodku, podobnie jak przy innych ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest jednostką edukacyjno -konsultacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, ale zrzeszającą członków na podstawie złożonej deklaracji. Forum posiada własny statut i  zarząd.

Zarządu Form Sekretarzy Województwa Podlaskiego :

Pan Bogdan Pac – Sekretarz UG Zambrów- Przewodniczący Zarządu

Pani Lilia Waraksa– Sekretarz UG Gródek

Pani Teresa Rudzik – Sekretarz UG Juchnowiec Kościelny

Pan Maria Dziekońska– Sekretarz UG Piątnica

Pan Zbigniew Mackiewicz –  Sekretarz UG Suwałki
Celem działalności Forum jest stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie sposobu oraz poziomu funkcjonowania Państwa urzędów.

Podczas pierwszego spotkania Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego ustalona została:

– częstotliwość spotkań Forum (szkolenia w ramach Forum odbywają się raz w kwartale)

– kwestie opłat za udział w Forum

Dążymy do tego, aby forum stanowiło płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń, stwarzało możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i uzyskania najbardziej aktualnych informacji, pozwalało na formułowanie wspólnych opinii i stanowisk, stanowiło podstawę budowania lokalnych „sieci”. Dotychczasowa praca forum i zaangażowanie jej członków wskazują, że funkcjonowanie takich lokalnych gremiów ma kapitalne znaczenie dla profesjonalizacji kadry urzędniczej samorządów, a tym samym dla skuteczności działania gmin i powiatów.

Warunkiem przystąpienia do Forum jest wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej.

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego można zgłaszać do Agnieszki Lipińskiej, na adres: alipinska@frdl.bialystok.pl oraz pod numerem telefonu  85/ 7321-788

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.