Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Forum Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało powołane w dniu 16.09.2016 r. i obecnie liczy 16 członków Sekretarzy powiatów, miast i gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Liczba członków stale rośnie.
Zadaniem Forum jest m. in. doskonalenie poziomu pracy administracji samorządowej, nawiązywanie współpracy w celu wymiany doświadczeń, wspieranie członków w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją. Celem działania Forum jest przede wszystkim integracja środowiska Sekretarzy oraz wymiana doświadczeń.
Forum stanowi istotny element integracyjny i opiniotwórczy – ze względu na potencjał, który gromadzi traktowane jest jako element strategicznego wzmacniania środowiska samorządowego.
Formą realizacji celów Forum są spotkania szkoleniowe i konsultacyjne, dyskusje problemowe, wymiana informacji. Członkowie Forum spotykają się na dwudniowych szkoleniach/3-4 razy w roku. Tematyka szkoleń – odzwierciedla potrzeby członków – każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które zechciałby uczynić tematem kolejnych spotkań Sekretarzy, wybierać i być wybieranym do władz Forum.
Fundacja zapewnia wykładowców – specjalistów z dziedzin będących w sferze zainteresowań Sekretarzy.
Forum Sekretarzy cieszy się zainteresowaniem wśród samorządowców, ponieważ daje możliwość aktywnego, wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń i informacji, która obecnie jest najcenniejszym zasobem. Członkami Forów są osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na rozwoju i profesjonalnej pracy.