Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników Województwa Podlaskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  zaprasza do utworzenia - wzorem innych, działających od wielu lat przy Podlaskim Centrum FRDL – stałego Forum o nazwie Forum Skarbników Województwa Podlaskiego.

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję skarbnika. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Proponujemy  cykliczne spotkania konsultacyjno - szkoleniowe  z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące spraw finansowych w JST.

Inauguracja działalności Forum odbędzie się 29 stycznia 2019 r., w godz. 10.00-15.00, zgodnie z poniższym planem spotkania. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 22 stycznia 2019 r.

Kolejne spotkanie realizowane w ramach Forum zaplanowane jest w terminie 28 lutego 2019 r., w godz. 10.00-15.00. Będzie to spotkanie adresowane wyłącznie do członków Forum, podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (projekt statutu w załączeniu). Szkolenie w ramach tego spotkania przeprowadzi Pani Agnieszka Drożdżal – ekonomista, praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”. Zaplanowany temat - „Rachunkowość budżetowa JST i zakładów budżetowych po zmianach przepisów” (istnieje możliwość zmiany tematu).

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Podlaskiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podlaskiego Centrum FRDL do dnia 15.02.2019 r. - pocztą na adres: ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok lub na adres poczty elektronicznej: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Formuła Forum Skarbników obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów:

*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 200,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL;

*Złożona deklaracja przynależności do Forum - odpłatność za jedno szkolenie osoby, która złoży deklarację członkostwa (bez umowy) wyniesie 290,00 zł (zw. z VAT)

*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie;

Istniej możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego.

Forum Skarbników Województwa Podlaskiego zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

 

Statut Forum

Deklaracja wstąpienia do Forum

Zgłoszenie na inaugurację działalności Forum Skarbników  Województwa Podlaskiego - 29.01.2019

Zaproszenie

PLAN SPOTKANIA  – 29.01.2019 r.

Miejsce -  HOTEL LEŚNY, Al. Jana Pawła II 77, 15-703 Białystok

 

10.00-10.10

 

Przywitanie uczestników

Marta SiemieniukDyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

BLOK I

 

10.10-12.00

 

Temat: Rozliczenia inwentaryzacji rocznej

Prowadzący: Anna Kuśmierczuk - ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

BLOK II

12.00-14.00

 

 

Temat: Zarządzanie zdolnością kredytową JST. Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku

1. Zagadnienia wstępne - czym się różni praca księgowego od dyrektora finansowego?

2. Jak wyliczyć ile inwestycji może zrealizować JST. Od czego to zależy?

3. Kluczowe czynniki kształtujące wiarygodność kredytową JST - jak dostać najtańszy kredyt?

4. Planowane zmiany w zakresie limitacji zadłużenia od 2019 roku i ich wpływ na finanse JST

5. Wydzielone obszary ryzyka kredytowego - finansowanie inwestycji poza art. 243 ufp, wybrane zagadnienia

 

Prowadzący: Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o.

 

BLOK III

14.00-14.30

 

 

Sprawy organizacyjne

 

Marta SiemieniukDyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

14.30-15.00

Lunch w formie stołu szwedzkiego