Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników Województwa Podlaskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  zaprasza do utworzenia - wzorem innych, działających od wielu lat przy Podlaskim Centrum FRDL – stałego Forum o nazwie Forum Skarbników Województwa Podlaskiego.

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję skarbnika. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Proponujemy  cykliczne spotkania konsultacyjno - szkoleniowe  z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące spraw finansowych w JST.

Inauguracja działalności Forum odbędzie się 29 stycznia 2019 r., w godz. 10.00-15.00, zgodnie z poniższym planem spotkania. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 22 stycznia 2019 r.

Formuła Forum Skarbników obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów:

*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 200,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL;

*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie;

Istniej możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego.

Forum Skarbników Województwa Podlaskiego zostanie utworzone przy minimum 20 złożonych deklaracjach członkowskich.

 

Kolejne spotkanie realizowane w ramach Forum zaplanowane jest w terminie 27 lutego 2019 r., w godz. 10.00-15.00.

Będzie to spotkanie podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (projekt statutu w załączeniu). Szkolenie w ramach tego spotkania przeprowadzi Pani Agnieszka Drożdżal – ekonomista, praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”. Zaplanowany temat - „Rachunkowość budżetowa JST i zakładów budżetowych po zmianach przepisów” .

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Województwa Podlaskiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podlaskiego Centrum FRDL do dnia 10.02.2019 r. - na adres:frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Statut Forum

Deklaracja wstąpienia do Forum

Zgłoszenie na inaugurację działalności Forum Skarbników  Województwa Podlaskiego - 29.01.2019

Zaproszenie

PLAN SPOTKANIA – 29.01.2019 r.

Miejsce -  HOTEL LEŚNY, Al. Jana Pawła II 77, 15-703 Białystok

 

10.00-10.10

 

Przywitanie uczestników

Marta SiemieniukDyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

BLOK I

10.10-12.10

 

 

Temat: Zarządzanie zdolnością kredytową JST. Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku

1. Zagadnienia wstępne - czym się różni praca księgowego od dyrektora finansowego?

2. Jak wyliczyć ile inwestycji może zrealizować JST. Od czego to zależy?

3. Kluczowe czynniki kształtujące wiarygodność kredytową JST - jak dostać najtańszy kredyt?

4. Planowane zmiany w zakresie limitacji zadłużenia od 2019 roku i ich wpływ na finanse JST

5. Wydzielone obszary ryzyka kredytowego - finansowanie inwestycji poza art. 243 ufp, wybrane zagadnienia

 

Prowadzący: Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o.

 

BLOK II

12.10-14.00

 

Temat: Rozliczenie inwentaryzacji rocznej

Prowadzący: Anna Kuśmierczuk - ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

BLOK III

14.00-14.30

 

Sprawy organizacyjne

 

 

Marta SiemieniukDyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

Anna Jagiełło - Krajowy Koordynator FRDL ds. działalności forów

 

14.30-15.00

Lunch w formie stołu szwedzkiego