Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY

Data: 2019-08-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

RODO PO 1 ROKU. PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM I STOSOWANIEM PRZEPISÓW RODO W POLSCE

Data: 2019-08-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

WYTWARZANIE, KOMPLETOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 1983 R. O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 217 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA I KWALIFIKOWANIA DOKUMENTACJI, PRZEKAZYWANI

Data: 2019-08-22
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

NOWE REGULACJE USTAWOWE I ORZECZENIA Z ZAKRESU KULTURY

Data: 2019-08-22
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

75 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


Pamiętamy !