Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

Prawo pracy w instytucjach kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury

Data: 2020-05-28
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

ROZLICZENIE FINANSOWE POMIĘDZY GMINAMI W PRZYPADKU UCZNIÓW NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY PROWADZĄCEJ LUB DOTUJĄCEJ PRZEDSZKOLE LUB INNĄ FORMĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Data: 2020-05-28
Miejsce szkolenia: Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia: 240

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO. ORGANIZACJA PRACY KANCELARII MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

Data: 2020-05-28
Miejsce szkolenia: Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia: 259/279 zł

PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Data: 2020-05-28
Miejsce szkolenia: Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia: 239

Aktualności