Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY I STOPNIA

Data: 2020-04-14,2020-04-15,2020-04-16,2020-04-17
Miejsce szkolenia: Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia: 810 zł

Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

Data: 2020-04-14
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Data: 2020-04-15
Miejsce szkolenia: Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia: 240

Mobbing – charakterystyka zjawiska, skutki i sposoby przeciwdziałania. Dyskryminacja w zatrudnieniu. Uprawnienia pracowników w przypadku naruszenia przepisów o mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.

Data: 2020-04-15
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Aktualności