Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy w tym problematyka lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, noclegowni schronisk lub innych placówek zapewniających miejsca noclegowe

Data: 2020-03-02
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Kontrola zamówień publicznych. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień w tym współfinansowanych z środków budżetu UE.

Data: 2020-03-02
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study

Data: 2020-03-02
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Kontrola zamówień publicznych. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień w tym współfinansowanych z środków budżetu UE.

Data: 2020-03-03
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 389/420 zł

Aktualności

Dwudniowe szkolenie dla Kadry Zarządzającej OPShttp://abc.frdl.bialystok.pl/files/16.jpg

Inauguracja działalności Forum Skarbników woj. Warmińsko - Mazurskiego