Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Data: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 389/420 zł

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2019. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO W MAŁYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁ W NOWEJ USTAWIE PZP.

Data: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

KORESPONDENCJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – WARSZTATY EDYTORSKIE

Data: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: Bialystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY JAKO NARZĘDZIE DO PODEJMOWANIA INTERWENCJI W ŚRODOWISKU WOBEC RODZINY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Data: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

Inauguracja działalności Forum Skarbników woj. Warmińsko- Mazurskiego