Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW OPS, PCPR, DPS W OBSZARZE KIEROWANIA MIESZKAŃCÓW GMIN DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZASADY NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DPS

Data: 2018-12-17
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZASIŁKU STAŁEGO PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ I ZASIŁKU OKRESOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH OD 01.10.2018 R.

Data: 2018-12-17
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 345/369 zł

POLITYKA SENIORALNA – JAK JĄ REALIZOWAĆ W SAMORZĄDZIE LOKALNYM

Data: 2018-12-17
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO, UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2020 R. oraz uproszczone zasady w postępowaniach na usługi społeczne

Data: 2018-12-17
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 245/369 zł

Aktualności

BEZPŁATNE szkolenia z zagospodarowania przestrzennego


Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia realizowane w ramach projektu  "Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych służb planistycznych"- więcej