Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Data: 2019-07-18
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH PRZEZ WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Data: 2019-07-18
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Data: 2019-07-19
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH PRZEZ WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Data: 2019-07-19
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

Akademia Talentów-Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej


Akademia Talentów - Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej

inauguracja w Białymstoku