Narzędzia komunikacyjne wspierające proces obsługi osób ze specjalnymi potrzebami

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawne funkcjonowanie każdej instytucji opiera się na właściwej, nienagannej komunikacji, która ma za zadanie utrzymać przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem – klientami, społecznością, administracją. Z tego powodu komunikacja ma niebagatelne znaczenie dla wizerunku instytucji i jest jednym z najistotniejszych elementów jej funkcjonowania. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, dzięki któremu nabędą Państwo umiejętności profesjonalnego, skutecznego i poprawnego komunikowania się wewnątrz instytucji, jak i na zewnątrz oraz nauczą rozpoznawać bariery w procesie komunikacji z osobami ze specjalnymi potrzebami, a co najważniejsze skutecznie im zapobiegać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia:

  • poznają techniki prowadzenia profesjonalnej i skutecznej komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w urzędzie w odniesieniu do osób ze szczególnymi potrzebami,
  • zdobędą wiedzę w zakresie kształtowania procesu profesjonalnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
  • nauczą się rozpoznawać bariery w procesie komunikacji i sprawnie im zapobiegać,
  • zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie etykiety językowej w kształtowaniu procesu komunikacji,
  • nabędą umiejętności kształtowania postaw asertywnych podczas procesu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1 – WPROWADZENIE. Cele i znaczenie skutecznej komunikacji.

Moduł 2 – SKUTECZNA KOMUNIKACJA:

  1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Analiza zapisów ustaw w perspektywie dostępności komunikacyjnej urzędów dla osób ze szczególnymi potrzebami.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca i pracownicy administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych, koordynatorzy ds. dostępności, wszystkie osoby obsługujące klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, trener, doradca. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - ponad 10 000 godzin. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Prowadzi szkolenia m.in. z tematyki: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, ustawa o zapewnieniu dostępności, komunikacja dla koordynatorów ds. dostępności, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 17 sierpnia 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.