Uroczyste podsumowanie Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w obiekcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Stara Kotłownia, przy ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A w Olsztynie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Władze Gminy: Wójta/Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz wszystkie osoby zainteresowane wynikami rankingu w tym pracowników wydziałów promocji.

Gminy nagradzamy w następujących kategoriach:

Kategoria: Lider Województwa
Kategoria: Gminy Miejskie
Kategoria: Gminy Wiejskie
Kategoria: Gminy Miejsko-Wiejskie

W celach organizacyjnych, uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Fundacji frdl-pc@frdl.bialystok.pl, w treści maila wpisując imię i nazwisko zgłoszonej osoby oraz dane do kontaktu (nazwa instytucji, tel. kontaktowy, e-mail) do dnia 5.12.2022 r. Dane do kontaktu: Agnieszka Lipińska, tel. 85 7321 788, e-mail: alipinska@frdl.bialystok.pl.

 

Patronat Honorowy:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

 

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

 

 

Patronat merytoryczny:

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

 

Patronat medialny: