Członkostwo w Forum Pomocy Społecznej daje możliwość aktywnego, wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń i informacji, która obecnie jest najcenniejszym zasobem. Członkami Forum są osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na rozwoju i profesjonalnej pracy.

Podczas spotkań Forum przewidujemy omawianie trudnych przypadków w pracy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Staramy się, by nasza oferta była szeroka i zaspokajała potrzeby szkoleniowe jak najszerszego grona zainteresowanych, stąd działalność szkoleniowa i doradcza Forum dostosowywana jest do faktycznych potrzeb uczestników. W związku z powyższym Członkowie Forum osobiście zgłaszają tematy, które później realizowane są podczas spotkań.

W ramach uczestnictwa w Forum oferujemy Państwu jedno szkolenie organizowane raz na kwartał.

Korzyści z uczestnictwa Forum Pomocy Społecznej:

  • usługa szkoleniowa w atrakcyjnej cenie, Członkowie Forum spotykają się na jednodniowych szkoleniach 4 razy w roku (raz na kwartał), z czego dwa spotkania realizowane są stacjonarnie, dwa on-line;
  • tematyka szkoleń - odzwierciedla potrzeby Członków - każdy Uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które chciałby uczynić tematem kolejnych spotkań.
  • FRDL jako organizator działania Forum, zapewnia kompetentnych trenerów, miejsce spotkań, serwis kawowy, lunch a w przypadku szkoleń on-line profesjonalną platformę ZOOM;
  • możliwość zdobycia nowych informacji dotyczących problematyki pomocy społecznej;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum;
  • wsparcie merytoryczne;
  • poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;