Działalnością Forum kieruje, wybierany przez członków Zarząd Forum w składzie:
Joanna Kamila Balejko - Przewodniczący
Anna Ejsmont - członek