Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kultury Województwa Podlaskiego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od początku swojej działalności integruje i wspiera środowiska samorządowe poprzez fora samorządowe. 

Celem działania Forum Kultury jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji kultury, wydziałów kultury, integracja osób działających w sektorze kultury, wymiana dobrych praktyk zawodowych, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz wzajemne wsparcie członków Forum.

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. Zachęcamy Państwa do współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału w organizowanych szkoleniach dedykowanych pracownikom instytucji kultury oraz wydziałów kultury i innych komórek organizacyjnych związanych z kulturą.

Spotkania Forum odbywają się raz w kwartale i mają formę szkoleń, prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, a także dyskusji problemowych, uzupełnianych przykładami dobrych praktyk. Tematyka szkoleń jest konsultowana i dostosowywana do potrzeb Członków Forum.

Korzyści z Członkostwa w Forum Kultury:

  • usługa szkoleniowa w atrakcyjnej cenie 195,00 zł netto/kwartał + VAT (zwolnienie z VAT nie przysługuje). Członkowie Forum spotykają się na jednodniowych szkoleniach 4 razy w roku (raz na kwartał), z czego dwa spotkania są realizowane stacjonarnie, dwa on-line;
  • tematyka szkoleń - odzwierciedla potrzeby Członków - każdy Uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które chciałby uczynić tematem kolejnych spotkań.
  • FRDL jako organizator działania Forum, zapewnia kompetentnych trenerów, miejsce spotkań, serwis kawowy, lunch a w przypadku szkoleń on-line profesjonalną platformę ZOOM;
  • możliwość zdobycia nowych informacji dotyczących problematyki sektora kultury;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum;
  • wsparcie merytoryczne;
  • poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu sektora kultury.
  • Członek Forum może w swoim zastępstwie wydelegować na szkolenie inną osobę z urzędu;
  • możliwość integracji środowiska (podczas spotkań stacjonarnych), wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń.

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?
• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych.
• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu.
• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.
• Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji.
• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania.

Jak funkcjonuje Forum?
• Podstawową formą działania Forum Kultury są sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem kolejnych spotkań. Uczestnicy.
• W ramach Forum organizowane są 4 spotkania jednodniowe z czego dwa spotkania są realizowane stacjonarnie, dwa on-line.

Jak zapisać się do Forum?
Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną i deklarację członkostwa na:
• adres poczty elektronicznej: frdl-pc@frdl.bialystok.pl