Podlaskie Forum Kultury jest przestrzenią wymiany doświadczeń, integracji oraz podnoszenia kwalifikacji samorządowców zajmujących się sprawami kultury, pracowników sektora kultury, zarządzających publicznymi instytucjami kultury oraz ich pracowników. To przestrzeń do dyskusji na temat najbardziej dotkliwych problemów sektora kultury, poszukiwania efektywnych rozwiązań.

Spotkania Forum odbywają się raz w kwartale i mają formę szkoleń, prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, a także dyskusji problemowych, uzupełnianych przykładami dobrych praktyk. Tematyka szkoleń jest konsultowana i dostosowywana do potrzeb Członków Forum.

Korzyści z Członkostwa w Forum Kultury:

  • usługa szkoleniowa w bardzo atrakcyjnej cenie 195,00 zł netto/kwartał + VAT (zwolnienie z VAT nie przysługuje). Członkowie Forum spotykają się na jednodniowych szkoleniach 4 razy w roku (raz na kwartał), z czego dwa spotkania są realizowane stacjonarnie, dwa on-line;
  • tematyka szkoleń - odzwierciedla potrzeby Członków - każdy Uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które chciałby uczynić tematem kolejnych spotkań.
  • FRDL jako organizator działania Forum, zapewnia kompetentnych trenerów, miejsce spotkań, serwis kawowy, lunch a w przypadku szkoleń on-line profesjonalną platformę ZOOM;
  • możliwość zdobycia nowych informacji dotyczących problematyki sektora kultury;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum;
  • wsparcie merytoryczne;
  • poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu sektora kultury.
  • Członek Forum może w swoim zastępstwie wydelegować na szkolenie swojego pracownika (np. księgową w zależności od tematyki spotkania);
  • możliwość integracji środowiska (podczas spotkań stacjonarnych), wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń.