Szanowni Państwo,

Przed nami IV edycja największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników działająca przy FRDL.

O KONGRESIE

Jak co roku Kongres będzie stanowił kompendium wiedzy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych. Kongres to doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.

O PROGRAMIE

 • Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego.
 • Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych. 
 • Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem - odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach.
 • Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

W programie miedzy innymi: 

 • Finanse publiczne - kompendium wiedzy na temat stanu finansów jst.
 • Zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 • Podatki i opłaty lokalne.
 • Wydatki bieżące i majątkowe samorządów.
 • Planowanie i zarządzanie finansami JST.
 • Finansowanie inwestycji i zarządzanie długiem.
 • Elektronizacja i optymalizacja kosztów.
 • W poszukiwaniu nowych źródeł finansowania.
 • Dotacje udzielane przez JST - prawo i praktyka.
 • Nadzór i kontrola finansowa.
 • Bieżące problemy rachunkowości i sprawozdawczości JST.
 • „To była dobra decyzja” - wymiana doświadczeń i dobre praktyki skarbników JST.
 • ... i wiele innych tematów.

GOŚCIE, EKSPERCI 

Do współpracy zapraszamy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Związki Samorządowe: Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP – Polskie Regiony, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.

 

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania propozycji tematów. Prosimy o rezerwację terminu. Do zobaczenia w maju w Warszawie!