Znamy już termin III Krajowego Kongresu Forów Skarbników!

Kolejna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzach Skarbników samorządowych odbędzie się 11–12 maja 2021 r. w formule on-line!

Krajowy Kongres Forów Skarbników to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST. Inicjatorami wydarzenia są skarbnicy zrzeszeni w regionalnych Forach, które aktywnie działają przy Ośrodkach FRDL w całej Polsce. Celem Kongresu jest integracja środowiska zawodowego skarbników, wymiana doświadczeń oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań Skarbnika.

Tegoroczny Kongres Forów Skarbników będzie już trzecią edycją przedsięwzięcia. Tym razem zostanie zorganizowany w formule on-line za pomocą profesjonalnej platformy do realizacji wydarzeń w sieci, intuicyjnej w obsłudze dla każdego.

Kongres rozpocznie debata na temat stanu finansów samorządowych, w której udział wezmą Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Debatę będzie moderował dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

W dalszej części programu znajdą się ważne tematy dotyczące finansów samorządowych uwzględniające wyjątkową sytuację pandemii:

  • wpływ pandemii na budżety samorządowe,
  • wieloletnie planowanie finansowe i zarządzanie długiem,
  • planowanie finansowe w kontekście inwestycji,
  • utrzymanie dochodów własnych,
  • finansowanie oświaty i gospodarki odpadami

oraz wiele innych tematów aktualnie istotnych dla samorządu, dotyczących m. in. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, systemu korekcyjno-wyrównawczego dochodów, udzielania dotacji czy problematyki podatku VAT..

Kongres jest miejscem wymiany dobrych praktyk wśród skarbników samorządowych, daje też możliwość debaty z przedstawicielami władz centralnych i instytucji finansowych – mówi Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL. – Chcemy podkreślić, że Skarbnicy samorządowi są niezwykle ważną grupą zawodową, o istotnym znaczeniu w budowie przejrzystych mechanizmów kształtowania gospodarki finansowej samorządów terytorialnych w Polsce.

Krajowy Kongres Forów Skarbników co roku przypomina o tym fakcie. Poprzednia edycja wydarzenia zgromadziła ponad 400 uczestników: skarbników i innych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Warto zarezerwować w kalendarzu termin 11–12 maja i wziąć udział w Kongresie w wygodnej formule on-line!

Szczegóły rejestracji na stronie: www.kongresskarbnikow.pl.