Dostępność Plus

Program Dostępność Plus dla zdrowia stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, obejmuje on cały obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Przestrzeń pubIiczna powinna być coraz bardziej dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Są one uwzględniane w planowanych zmianach architektury, projektach cyfrowych instytucji pubIicznych itp. Dlatego też konieczne są dalsze prace i zmiany w tym aspekcie. Takie jest założenie unijnego Programu Dostępność Plus.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do zapoznania się z propozycją szkoIeń zamkniętych w formule on-line lub stacjonarnej , które skierowane są do pracowników służby zdrowia.

Przykładowe tematy: 

1. Savoir-vivr dla osób ze specjalnymi potrzebami

2. Komunikacja i obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami oraz klienta z niepełnosprawnością

3. Wdrożenie, stosowanie i utrzymanie standardu dostępności poz

4. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

oraz wiele innych tematów, które dostosujemy specjalnie pod potrzeby Państwa jednostki.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum organizuje szkolenie zamknięte z najlepszymi specjalistami z tematyki Dostępność plus dla zdrowia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt
Małgorzata Korol
Specjalista ds. szkoleń
tel . 85 732 17 88
mkorol@frdl.bialystok.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel . 85 732 17 88
alipinska@frdl.bialystok.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel . 85 732 17 88
uromanowicz@frdl.bialystok.pl

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Ośrodka celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)