Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Zmiana siedziby Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 01 lipca 2015 roku zmienia się adres siedziby Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.

Nowy adres:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43
00-680 Warszawa
Tel. 22 351 93 12
Fax. 22 351 93 10

Dotychczasowe adresy mailowe nie ulegają zmianie. Szczegółowy wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie www.frdl.org.pl

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie korespondencji na nowy adres.

Adres Podlaskiego Centrum pozostaje bez zmian.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net