Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Zjazd FRDL

Zjazd FRDL

W dniach 24-25 listopada odbył się ogólnopolski zjazd pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecni byli pracownicy Fundacji ze wszystkich ośrodków regionalnych, Zarząd oraz Rada Fundatorów. Program spotkania był bardzo bogaty.

Zebranych przywitał Jerzy Stępień, przewodniczący Rady Fundatorów FRDL oraz prezes Zarządu Cezary Trutkowski. Następnie wystąpili członkowie Rady Fundatorów FRDL Jak Król oraz Adam Kowalewski.
Po wystąpieniach wszystkie ośrodki prezentowały swoje działania i pracowników. Sposoby były bardzo ciekawe i różnorodne (filmy, prezentacje, wiersze).
Kolejnym punktem były refleksje pod tytułem „Fundacja w perspektywie ostatnich lat i wyzwania na przyszłość – refleksje”. Swoimi przemyśleniami podzielili się: Przemek Fenrych, Iwona Szablewska, Marcin Smala, Anna Jagiełło, Andrzej Banach, Irena Peszko i Witold Monkiewicz.
Dzień zakończyła uroczysta kolacja, której ozdobą był koncert Jazzowy Jerzego Stępnia (Przewodniczący Rady Fundatorów) wraz z zespołem.

Drugi dzień to spotkania w podgrupach – dyskusja o bieżących sprawach dotyczących poszczególnych obszarów działalności ośrodków w obszarach szkoleń, projektów, forów jak i księgowości.
Następnie warsztaty dotyczące wyzwań stojących przed FRDL:
1. przewag i ograniczeń konkurencyjnych,
2. działań misyjnych i roli Fundacji we wzmacnianiu samorządności,
3. współpracy ośrodków, wspólnych działań.
Na koniec zaprezentowano wyniki prac w grupach a zjazd podsumował Prezes Zarządu Cezary Trutkowski.

Spotkanie bardzo udane.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net