Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Zapraszamy do AKADEMII LOKALNEJ POLITYKI PUBLICZNEJ

 Zapraszamy do AKADEMII LOKALNEJ POLITYKI PUBLICZNEJ Decydujmy Razem o rozwoju naszego samorządu!

Zaproszenie na BEZPŁATNE warsztaty – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net