Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Z ARCHIWUM FRDL – JUBILEUSZ XX LECIA

Wiadomości TVP wypominają nam sposoby obchodzenia rocznic naszej działalności. Spieszymy donieść, że 15-lecie obchodziliśmy z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, 20-lecie ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, a 25-lecie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Za trzy lata będziemy obchodzić 30-lecie…

Jubileusz XX-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Z okazji 20-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński nadał zasłużonym pracownikom  i współpracownikom Fundacji odznaczenia państwowe. W imieniu Głowy Państwa odznaczenia wręczył Minister Paweł Wypych, który odczytał również list Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wystosowany do uczestników uroczystości.
Za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Iwo BYCZEWSKI,
Pan Adam KOWALEWSKI,
Pan Jan KRÓL,
Pani Joanna STARĘGA-PIASEK,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Rudolf BORUSIEWICZ,
Pan Czesław MARTYSZ,
Pan Adam SIERZPUTOWSKI,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Andrzej BEDNARZ,
Pani Eugenia DZIEDZIC,
Pan Dominik GÓRSKI,
Pan Michał KALITOWSKI,
Pan Krzysztof LIPSKI,
Pani Irena PESZKO,
Pan Olgierd PONIŹNIK,
Pani Ewa PYTASZ,
Pan Mirosław STEC,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pan Andrzej DĄBROWSKI,
Pani Małgorzata DRUŻYŃSKA-OLESIŃSKA,
Pan Czesław FIEDOROWICZ,
Pan Michał GUĆ,
Pan Włodzimierz KOCON,
Pani Krystyna PŁAZA,
Pani Maria PTASZYŃSKA-WOŁOCZKOWICZ,
Pan Tomasz SKIBICKI,
Pani Hanna SZCZEBLEWSKA,
Pani Małgorzata SZEWCZYK,
Pani Stanisława SZOŁTYSEK,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pani Halina BŁASZCZYK,
Pani Danuta BOROWIEC,
Pan Piotr BUCZEK,
Pani Agnieszka CZECHOWSKA,
Pani Anna JAROSZ,
Pan Jacek KWIATKOWSKI,
Pan Zbigniew LEWANDOWSKI,
Pani Anna ŁĄCZKOWSKA,
Pani Danuta MALARA,
Pan Wiesław PODHORODECKI,
Pani Joanna SIWICKA,
Pan Piotr STRZĘPEK.

Informację o wręczonych odznaczeniach można również znaleźć na stronie prezydent.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net