Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

Wydarzenia

 

KONFERENCJA - 6 X 2005 r. Białystok

 

   Wzoruj się na najlepszych
   dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych
         przez jednostki samorządu terytorialnego

Projekt realizowany przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
finansowany ze środków:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006),
Ministerstwa Gospodarki i Pracy
i środków własnych Fundacji

 

KONFERENCJA ZOSTAŁA OBJĘTA
HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat przygotowywania i wdrażania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych poprzez:

 • wymianę doświadczeń na temat dobrych praktyk w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych
 • wymianę doświadczeń na temat błędów najczęściej popełnianych przy przygotowywaniu wniosków projektów do funduszy strukturalnych
 • promowanie dobrych projektów wspieranych przez fundusze strukturalne w Polsce i Unii Europejskiej z naciskiem na polskie realia
 • aktywizacja gmin, które do tej pory nie składały projektów do FS, lub których projekty były odrzucane z przyczyn formalnych / merytorycznych

Główne działania projektu to:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych z "dobrymi praktykami" w postaci płyty CD
 • zorganizowanie 16 konferencji we wszystkich województwach

Zawartość płyty z Dobrymi Praktykami:

 • analiza aktywności JST w ubieganiu się o środki z FS (mapki, dane liczbowe, opis)
 • przykładowe projekty składane przez JST do ZPORR i RZL
 • opisy modelowych projektów ZPORR i RZL
 • przykładowe projekty europejskie (ze "starej Unii")
 • przykładowe wnioski z komentarzemˇ modelowe wnioski
 • autotest: wniosek do EFRR i EFS
 • najczęściej popełniane błędy we wnioskach
 • mini poradnik: jak napisać "studium wykonalności"
 • mini poradnik: jak napisać "ocenę oddziaływania na środowisko"
 • dokumenty programowe, uzupełnienia ZPORR, RZL ...

Płyta będzie dostępna bezpłatnie na zamówienie w Biurze FRDL w Warszawie i w Ośrodkach Regionalnych Fundacji a jej zawartość zostanie udostępniona na naszej stronie internetowej (do ściągnięcia) po zakończeniu cyklu konferencji regionalnych.

Konferencja odbędzie się 6 października 2005 r. w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji na konferencję udziela Marta Siemieniuk - tel. 85/ 7321-788 lub 85/ 7499-154

 

ZAPRASZAMY !

 

 

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]