Współpraca zagraniczna

Towarzystwo Niemiecko - Polskie z wizytą w Białymstoku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum, kolejny raz będzie gościła przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hamburgu. Termin wizyty ustalono na 27 września 2006r.
Wizyta przybierze charakter szkoleniowo - turystyczny i w jej ramach uczestnicy zamierzają poznać zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na Podlasiu, a przede wszystkim działalność projektową FRDL PC.
Delegacji z Niemiec szczególnie interesujące wydają się informacje dotyczące Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum, a mianowicie: powód założenia FRDL, cele działania obrane przez FRDL, zasady funkcjonowania i finansowanie organizacji, dotychczasowe i aktualne projekty realizowane przez FRDL PC, wpływ jaki wywarło na funkcjonowanie FRDL PC wstąpienie Polski do UE.
Dotychczasowe spotkania Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum przebiegały w przyjaznej atmosferze. 

 

Przedstawiciele ukraińskich i litewskich organizacji pozarządowych w Białymstoku

21 września 2006 r., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum będzie gościła przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych.
Delegacja, która będzie liczyła 32 osoby zamierza poznać mechanizmy uzyskiwania i wdrażania unijnych funduszy strukturalnych, a także zasady funkcjonowania Gminnych Centrów Informacji.

Ponadto delegacja zapozna się z organizacją i realizacją szkoleń w ramach Regionalnego Ośrodka  Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSZEFS).
W naszym województwie szkolenia ROSZEFS realizowane są min. przez Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (CRL ROSZEFS), w skład którego wchodzą: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

5 października 2006 r., przedstawiciele litewskiej organizacji pozarządowej Kauno Centras odwiedzą siedzibę FRDL PC. Celem wizyty jest poznanie mechanizmów zarządzania projektami unijnymi.
W tym miejscu należy dodać, że FRDL PC i OWOP współpracują z Kauno Centras od ponad 2 lat. Współpraca ta, oprócz wyraźnych korzyści na stopie zawodowej buduje pozytywne kontakty miedzy obu krajami.

Wizyta studyjna podlaskich samorządowców w Lombardii

W dniach 21 – 25 czerwca Sekretarze podlaskich gmin Czarna Białostocka i Szumowo wzięli udział w międzynarodowej konferencji “Town Twinning and Twinship” na temat współpracy partnerskiej we Włoszech. Konferencja zorganizowana była przez władze prowincji Cremona (region Lombardia) ze środków Unii Europejskiej. Brali w niej udział przedstawiciele samorządów terytorialnych z Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Polski. Celem konferencji była prezentacja możliwości form współpracy i wspólnego realizowania projektów w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Dyskutowano o płaszczyznach współpracy, uczestnicy prezentowali swoje regiony, przedstawiano „dobre praktyki” dotyczące partnerstwa. Konferencja zaowocowała także kontaktami nieformalnymi z uczestnikami, zostały wymienione namiary kontaktowe służbowe i prywatne. Wyjazd delegacji polskiej był możliwy dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Urszula Ilkowska-Ładyńska - Sekretarz gminy Czarna Białostocka

 

Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Centrum Szkoleniowe jest członkiem sieci Central and Eastern European Citizens Network, która skupia obecnie 21 organizacji działających na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w 15 krajach. Nasza przedstawicielka jest członkiem zespołu koordynacyjnego zarządzającego pracami Sieci. W ramach działań sieciowych w dniach 8-11 maja 2003 siedmioro przedstawicieli (samorząd, NGO, liderzy lokalni) uczestniczyło w sieciowej konferencji w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina), także w roli prowadzących warsztaty i prace zespołów problemowych. Szczegółowe informacje na temat działań Sieci znajdują się na stronie www.ceecn.net

Barbara Szczerbińska jest członkiem Zarządu Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska" w Rumunii. Praca w Zarządzie stanowi dobrą płaszczyznę dzielenia się polskimi doświadczeniami i umożliwia korzystanie z nich rumuńskim partnerom.

Na zaproszenie Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przedstawiliśmy 5 czerwca 2003r. goszczonej przez Instytut grupie przedstawicieli 9 organizacji chorwackich nasze doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków europejskich na działania NGO w Polsce jako element realizacji strategii stabilności finansowej organizacji.

40 osobowa grupa ( uczestnicy programów aktywizacji lokalnej, w tym 7 osób z zespołu FRDL) wzięła udział w zorganizowanym przez nas w dniach 19-22 czerwca wyjeździe studyjnym na Litwę, gdzie obok bliższego poznawania specyfiki ruchu NGOs na Litwie pracowaliśmy nad programami współpracy z organizacjami z Anykśćai.

Dwukrotnie nasi trenerzy prowadzili w Wilnie na zaproszenie Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna na Litwie warsztaty dla 31 nauczycieli szkół polskich w zakresie pracy metodą projektów (15-17 marca oraz 9-11 maja 2003).

Nawiązaliśmy kontakty z organizacją YESDC z Mińska zajmującą się edukacją ekonomiczną młodzieży na Białorusi, by dzielić się z nią doświadczeniami, jakie wynieśliśmy z realizacji projektu "Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich" w woj. Podlaskim. Niestety, złożony przez nas wniosek do programu RITA nie uzyskał dofinansowania w końcowej fazie rozstrzygnięcia konkursu, co nie pozwoliło na realizację projektu.

Zadeklarowaliśmy pełnienie roli partnera w projekcie ukraińskiej organizacji People's Voice Project. Został on zgłoszony na konkurs grantowy PAUCI, ale nie uzyskał dotacji i jego realizacja nie była możliwa ze względów finansowych.

Współpraca międzynarodowa

We wrześniu prezentowaliśmy nasze działania 14 gościom z niemieckiej organizacji Arbeit und Leben, którzy odwiedzili Białystok w ramach swojego projektu "Bildungsurlaub Program 2003".

W dniach 21-25 października Ewa Jasińska uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Niemiec zorganizowanym przez Stowarzyszenie CAL w Warszawie. Odwiedzając Berlin i Parchim zapoznawała się z zasadami funkcjonowania wspólnot/grup sąsiedzkich w Niemczech; odbyła spotkanie z przedstawicielami NGOs- Centrum Wolontariatu, przyglądała się realizacji projektu "Biznes dla młodzieży", realizowanego przez Paritatiche Academy w Berlinie. Wyjazd zaowocował nawiązaniem kontaktów z realizatorami projektów z zakresu przedsiębiorczości dla młodzieży (w perspektywie kontynuacji działań projektu "Promowanie postaw przedsiębiorczości..."). Doświadczenia i dane adresowe Agencji ds. Jakości Wolontariatu zostały przekazane przedstawicielom Centrum Wolontariatu z sieci FRDL.

 

 

 

 
          Biuro FRDL
- Podlaskie Centrum

ul. Dojlidy Fabryczne 26
      15-555 Białystok
 tel. (085) 732-17-88
       (085) 732-09-09
 fax (085) 732-94-84
 
    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]