Image layer

Image layer

Image layer

Szkolenia zamknięte

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum oferuje Państwu organizację szkoleń zamkniętych. Każdy sugerowany przez Państwa obszar merytoryczny jak również każde szkolenie znajdujące się w otwartej ofercie może zostać przeprowadzone na Państwa zamówienie. Szkolenia zamknięte organizujemy dla pracowników konkretnego urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych lub kilku sąsiadujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Przygotowywana na Państwa zapytanie oferta jest "szyta na miarę" dostosowana do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy Państwa do kontaktu z zespołem FRDL Podlaskie Centrum.