Image layer

Image layer

Image layer

Bezpłatne szkolenia z zakresu ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2019 r

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum uprzejmie informuje, że na zlecenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku organizuje BEZPŁATNE jednodniowe szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego w 2019 r. 

 

Harmonogram szkoleń:

16.01.2019, 17.01.2019 (dzień do wyboru) - adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin i miast prowadząc sprawy kwalifikacji wojskowej

Miejsce szkolenia: Restauracja "Trzy po trzy", przy ul. Mickiewicza 47.

Pobierz kartę zgłoszenia na termin 16 lub 17.01.2019 r.

21.01.2019  - adresaci szkolenia: pracownicy starostw realizujący sprawy wojskowe, sekretarze powiatowych komisji lekarskich i przedstawiciele wojskowych komendantów uzupełnień

Miejsce szkolenia: dawny budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej, przy ul. Choroszczańskiej 31 w Białymstoku , sala nr 19.

Pobierz kartę zgłoszenia na termin 21.01.2019 r.

23.01.2019  - adresaci szkolenia: przewodniczący i zastępcy przewodniczących powiatowych komisji lekarskich oraz osoby prowadzące księgi orzeczeń lekarskich w tych komisjach.

Miejsce szkolenia: dawny budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej, przy ul. Choroszczańskiej 31 w Białymstoku , sala nr 19.

Pobierz kartę zgłoszenia na termin 23.01.2019

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faxem: 85 732 94 84 lub mailem: frdl-pc@frdl.bialystok.pl