Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Szkolenia, seminaria, konferencje

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

Już od ponad 25 lat wspieramy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego. Organizujemy szkolenia i świadczymy doradztwo, dbając tym samym o jak najwyższy rozwój kadry samorządowej a także rozwój strategiczny gmin oraz całego województwa podlaskiego.
Odpowiadając na Państwa potrzeby Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej proponuje zorganizowanie szkoleń z następującej tematyki:

1. Doskonalenie umiejętności pracowników urzędu:
– budowanie zespołu,
– praca w zespole,
– negocjacje,
– mediacje,
– kreowanie wizerunku,
– autoprezentacja.
2.  Kodeks Postępowania Administracyjnego.
3.  Procedury Zamówień Publicznych.
4.  Ochrona danych osobowych.
5.  Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w urzędzie.
6.  Profesjonalna obsługa interesanta.
7.  Fundusze strukturalne w latach 2014 – 2020 (również 2007 – 2013).
8.  Obsługa Rady Gminy.
9.  Public Relations w urzędzie.
10.Strategia promocji samorządowej.
11. Partnerstwo: samorząd -ngo’s.
12. Inne (zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników).

Ponadto oferujemy Państwu usługi w zakresie:
1. Przygotowania, aktualizowania dokumentów strategicznych we współpracy z władzami oraz społecznością lokalną dla potrzeb Państwa Gminy.
2. Konsultacje w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach każdego dostępnego programu pomocowego.
3.  Partnerstwo w pozyskiwaniu środków z UE: realizacja i zarządzanie projektem.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów przygotowujących Zespół projektowy do opracowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.
5.  Przeprowadzenie badań sondażowych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową.

W przypadku zainteresowania organizacją szkoleń zamkniętych w Państwa Instytucji prosimy o proszę o kontakt z działem szkoleń:

Zespół Działu Szkoleń:

Magdalena Kożuchowska – Perkowska –  mkozuchowska@frdl.bialystok.pl

Agnieszka Lipińskaalipinska@frdl.bialystok.pl
Urszula Szczesiul uszczesiul@frdl.bialystok.pl

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam bliżej poznać i zdiagnozować Państwa potrzeby szkoleniowe i doradcze. Informacje te pozwolą nam lepiej dostosować naszą ofertę do Państwa oczekiwań i preferencji. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie zebrane informacje będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrznej diagnozy.

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe

Ankietę należy wypełnić i przesłać na adres:

frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Dziękujemy

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net