Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

Bezpłatne szkolenia - Jak przygotować dobry projekt do ZPORR i SPO WKP ?

 

Bezpłatne szkolenia - Jak przygotować dobry projekt do ZPORR i SPO WKP ?

We wrześniu br. rozpoczynają się pierwsze szkolenia w ramach programu „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Celem szkoleń jest pomoc potencjalnym beneficjentom ZPORR i SPO WKP w zakresie przygotowywania oraz zarządzania projektami zgodnie z zasadami i wymogami EFRR. Szkolenia są adresowane do podmiotów, które zamierzają ponownie składać wniosek do EFRR, jak również do tych, które swój wniosek składają po raz pierwszy.

Szkolenia i warsztaty

Program obejmuje cykl 122 szkoleń i 142 warsztatów organizowanych w 16 miastach we wszystkich województwach w kraju w okresie do końca listopada 2005 roku. Szkoleniami i warsztatami zostanie objętych 4.200 osób z całej Polski.

Udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu i ewentualnego noclegu. Wszyscy uczestnicy szkoleń i warsztatów po zakończeniu cyklu otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

Uczestnicy szkoleń:
 

Szkolenia ZPORR

• Jednostki samorządu gminy

•Jednostki samorządu powiatu

•Jednostki samorządu województwa

•Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

•Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe

•Instytucje oraz organizacje sfery naukowo-badawczej

•Regionalne i lokalne organizacje turystyczne

•Fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe

•Szkoły

 

Szkolenia SPO WKP

•Przedsiębiorstwa

•Małe i średnie przedsiębiorstwa

•Mikroprzedsiębiorstwa

•Instytucje otoczenia biznesu

Tematyka
Program cyklu obejmuje:

Szkolenia dla beneficjentów ZPORR dotyczące projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR, zasad kwalifikowalności wydatków oraz procedur przetargowych.

Warsztat dla beneficjentów ZPORR dotyczący zarządzania projektami współfinansowanymi z EFRR.

•  Szkolenie dla beneficjentów SPO WKP dotyczące procedur związanych z realizacją projektów w ramach SPO WKP.

Warsztat beneficjentów SPO WKP dotyczący kwalifikowalności, procedur przetargowych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z EFRR.

Zobacz plan szkoleń i warsztatów (dostępny do 20 czerwca)

 

Zgłoszenie

Udział w szkoleniach i warsztatach można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy dla ZPORR oraz formularz zgłoszeniowy dla SPO WKP i wysyłając go emailem  biuro.bialystok@frdl.org.pl lub fax-em 085/ 7329-484

UWAGA !!!
W PIERWSZEJ I DRUGIEJ GRUPIE ZPORR NIE MA JUŻ MIEJSC !!!

NA SZKOLENIA SPO WKP NIE MA JUŻ MIEJSC !!!

Rekrutację prowadzą ośrodki w każdym z 16 województw.

Uwaga: o zakwalifikowaniu na szkolenia i warsztaty będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o zgłoszeniach na szkolenia i warsztaty można uzyskać dzwoniąc do ośrodka rekrutacyjnego 085/ 7499-155 - Sylwestra Borowczyk

Projekt „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizuje Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Migut Media S.A. przy współudziale Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]