Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
SKUTECZNY URZĄD SAMORZĄDOWY – RAPORT

SKUTECZNY URZĄD SAMORZĄDOWY – RAPORT

Prezentujemy raport z badań zrealizowanych przez FRDL we współpracy z Radą Europy dotyczący czynników ograniczających skuteczność funkcjonowania urzędów samorządowych. W badaniach wzięło udział 68% jednostek gminnych. Rozmawialiśmy także z wieloma liderami środowiska samorządowego. Mamy nadzieję, że wyniki badania Państwa zaciekawią!

Raport– pdf

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net