Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Rekrutacja w projekcie „Naprzeciw nowym horyzontom”

 

1. Regulamin rekrutacji – pobierz

2. Formularz zgłoszeniowy – wersja pdf, wersja doc

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja ciągła do projektu trwa do 31.07.2014 r.

formularze zgłoszeniowe należy złożyć:

I i II grupa szkoleniowa do 11.10.2013 r.

III, IV i V grupa szkoleniowa do 30.11.2013 r.

VI i VII grupa szkoleniowa do 31.01.2014 r.

VIII, IX i X grupa szkoleniowa do 31.07.2014 r.

Formularz zgłoszeniowy (oryginał), w 1 egzemplarzu należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub faxem w okresie od 03.09.2013 r. do momentu zrekrutowania ostatniej grupy szkoleniowej (nie dłużej niż 31.07.2014r.) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.30 na adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 31 (II piętro, pokój 39)

W celu ułatwienia możliwości aplikowania dopuszczamy możliwość złożenia dokumentów przy pomocy poczty e-mail na adres: rekrutacja@frdl.bialystok.pl

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego faxem, e-mailem należy obowiązkowo dostarczyć lub przesłać pocztą także jego oryginał najpóźniej do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15- 732 Białystok
lub pod numerem telefonu:

85 749-91-56
lub
85 732-17-88

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net