Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Rekrutacja zakończona!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy  już rekrutację do projektu. Osoby zakwalifikowane do ostatnich dwóch grup – IV i V zostały już poinformowane telefonicznie/mailowo.
Pozostałe osoby, które złożyły formularz rekrutacyjny do projektu znajdują się na liście rezerwowej.
Zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net