Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Rekrutacja zakończona

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul. Choroszczańska 31, 15 – 732 Białystok

II piętro, pokój 41

lub pod numerem telefonu:

85 749-91-57

Zespół projektowy:

Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora – Marlena Dojlidko- mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej – Barbara Łapińska – blapinska@frdl.bialystok.pl

 

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  – www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net