Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Przydatne dokumenty, harmonogramy, wnioski

Harmonogram realizacji projektu GRUPA I

Harmonogram realizacji projektu GRUPA II i III

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Karta weryfikacji wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Karta oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Opis koperty
Katalog kosztów (wsparcie pomostowe)

Zaktualizowane dokumenty

Zakres zmian w Regulaminie Rekrutacji (wersja z dnia 30.04.2014r.)
Regulamin Rekrutacji (wersja z dnia 30.04.2014 r.)

Zakres zmian w Regulaminie KOW (wersja z dnia 30.04.2014 r.)
Regulamin KOW (wersja z dnia 30.04.2014 r.)
Wykluczone PKD

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul. Choroszczańska 31, 15 – 732 Białystok

II piętro, pokój 41

lub pod numerem telefonu:

85 749-91-57

Zespół projektowy:

Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora – Marlena Dojlidko- mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej – Barbara Łapińska – blapinska@frdl.bialystok.pl

 

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  – www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net