Szkolenia Generalne


 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  w czerwcu br. zakończyła realizację projektu „Szkolenia Generalne” na zlecenie Urzędu Służby Cywilnej .  W ramach projektu w każdym z województw w okresie od stycznia do czerwca 2006 r. zostało przeprowadzonych dla członków korpusu służby cywilnej po jednym szkoleniu jednodniowym (razem 5 szkoleń w województwie) z następujących tematów:

1)      komunikacja wewnętrzna
2)
      rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
3)
      kontrola i zarządzanie ryzykiem
4)
      zarządzanie wiedzą w urzędzie
5)
      zarządzanie jakością w urzędzie

oraz po jednym szkoleniu dwudniowym (razem 3 szkolenia w województwie) z następujących tematów:

1)      kształtowanie cech przywódczych
2)
      radzenie sobie ze stresem
3)
      zarządzanie projektami.

Do wszystkich tematów zostały przygotowane bogate materiały szkoleniowe.
 


 

 

 


 


 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]